Зміст № 3-4

 

ШАБАНОВА Ю.А.

ТЕОСОФИЯ: ГЕНЕЗИС И АКТУАЛИЗАЦИЯ УЧЕНИЯ

 

РЗАЕВ Д.А.

КОСМИЧЕСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ КАК ОСНОВА СВОБОДНОГО ЖИЗНЕТВОРЧЕСТВА (ЭТИКО-ФИЛОСОФИЧЕСКОЕ ЭССЕ НА ОСНОВЕ ТИБЕТСКОЙ КНИГИ МЁРТВЫХ)

 

ГРОМОВ В.Е.

К ПРОБЛЕМЕ ОСНОВАНИЙ ДУХОВНОСТИ ЧЕЛОВЕКА И ДУХОВНОМ КАЧЕСТВЕ ЕГО НРАВСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ

 

КОМЛЕВА Е.В.

АНТРОПОСОЦИОЯДЕРНЫЙ ФЕНОМЕН

 

БЛЕДНОВ И.Ф.

ФИЛОСОФИЯ АНТРОПОГЕНЕТИКИ

 

ПАВЛЕНКО И.В.

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ И ПРОБЛЕМА СИНТЕЗА ФЕНОМЕНАЛЬНОГО РЯДА В  ФИЛОСОФИИ ЯЗЫКА Г.Г. ШПЕТА

 

ПАЗИНІЧ Ю.М.

РОЗБУДОВА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ В СЕРЕДИНІ XVII СТОЛІТТЯ

 

ТАРАСОВА Н.Ю.

РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ДОБУ КРИЗИ МОРАЛІ Й РОЗУМУ

 

ЖУРАВЛЬОВА Т.В.

«ДОФЕНОМЕНОЛОГІЧНА» КОНЦЕПЦІЯ БРЕНТАНО ЯК ТЛО ДЛЯ РОЗВИТКУ ФЕНОМЕНОЛОГІЇ ТА АКСІОЛОГІЇ ХІХ-ХХ СТОЛІТТЯ

 

ЗАХАРЧУК А.Ф.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ ВОЗЗРЕНИЙ О. ШПЕНГЛЕРА И Ф. НИЦШЕ

 

ЯРОШ О.М.

МІСТИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ В АНТИЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ: ГЕРАКЛІТ ЕФЕСЬКИЙ

 

ЖАДЯЕВД.В.

DE CULPA RATIONIS

 

В.О. ВАСИЛЕНКО

ИСТОРИЯ ІІ МИРОВОЙ: МЕЖДУ СКИЛЛОЙ РЕВИЗИОНИЗМА И ХАРИБДОЙ СТЕРЕОТИПОВ, В ПЛЕНУ АКТУАЛЬНОСТИ

 

Б.О. ГАЛЬ

«МОДЕРНІЗАЦІЯ РАННЬОМОДЕРНОГО МІСТА» ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХIХ СТ.

 

ВЕНГЕР Н.В.

ЄВРЕЙСЬКІ ТА МЕНОНІТСЬКІ ПОГРОМИ НА ПІВДНІ УКРАЇНІ: ДО ПИТАННЯ ПРО ТИПОЛОГІЮ ТА СЕМАНТИКУ ПОДІЙ 1919 Р.

 

М. ДРАКО, Н. МАРТИНЮК

ВИБОРЧА ПОВЕДІНКА В АСПЕКТІ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ ПРО СУСПІЛЬСТВО

 

Д.В. КОЛІСНИК

ГЕТЬМАНСЬКА ПЕРІОДИКА В ЄВРОПІ НА ПОЧАТКУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

 

КОНСТАНТІНОВА В.М.

ПОЛІТИЧНА СКЛАДОВА ЖИТТЯ ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИХ МІСТ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

 

АНДРЄЄВА С.С.

ЖУРНАЛ ПОДОРОЖІ ДО КРИМУ КОНСУЛА ОЛЕКСАНДРА НІКІФОРОВА 1763 Р. ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ НОВОЇ ЗАПОРОЗЬКОЇ СІЧІ

 

ЧЕКУШИНА Ю.Н.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ГОРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В XIX ВЕКЕ

 

РОМАНЬКО О.В.

РАДЯНСЬКІ ПАРТИЗАНИ І КРИМСЬКОТАТАРСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ В ПЕРІОД НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЇ КРИМУ (1941-1944)

 

ПОУХ А.В.

ДВУЯЗЫЧИЕ В УКРАИНЕ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

 

Ю.В. БЕРЕСТЕНЬ

АЛЬТЕРНАТИВНА СЛУЖБА МЕНОНІТІВ У ЛІСНИЦТВАХ ЦАРСЬКОЇ РОСІЇ НА ПОЧАТКУ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (ЛИПЕНЬ 1914 – СІЧЕНЬ 1915 РОКУ)

 

А.Г. ВЕНГЕР

РЕАЛІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В СХІДНИХ ВОЄВОДСТВАХ ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ В ГАЛУЗІ ШКІЛЬНИЦТВА НА ПОЧ. 20- Х. РР. ХХ СТ.

 

РУТАР В. Є.

ДІЯЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА ЗУНР ПО ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАКОРДОННИХ ПОСТАВОК ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА ДЛЯ ГАЛИЦЬКОЇ АРМІЇ 

 

СУХОМЛИН О.Д., КОЧЕРГІН І.О.

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА У ЗАПОРОЗЬКИХ СЛОБОДАХ ЗА ЧАСІВ НОВОЇ СІЧІ: ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

ТРОФІМОВА С.О.

МУЗЕЙ ІСТОРІЇ ЗАПОРІЗЬКОГО КОЗАЦТВА НА О. ХОРТИЦЯ: ПЕРЕДУМОВИ ТА КОНЦЕПЦІЇ СТВОРЕННЯ

 

Н.О.МОРОЗ                                           

ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

ПАМЯТИ НАШЕГО УЧИТЕЛЯ

Новий випуск


 

Відвідувачі

275392
Сьогодні
На цьому тижні
У цьому місяці
Усього
22
1132
781
275392