Зміст № 1-2

 

А.Г. БОЛЕБРУХ

ИСТОРИЯ  И  ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  ЛИТЕРАТУРА: К  СПЕЦИФИКЕ  СОЦИАЛЬНОЙ   РЕЦЕПЦИИ

 

О.П. РЕЄНТ

ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА ТА УКРАЇНА: ПОЛІТИЧНІ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ Й ДЕМОГРАФІЧНІ НАСЛІДКИ

 

І.О. КОЧЕРГІН

ДО ПИТАННЯ ПРО ЄДНІСТЬ ДВОРЯНСЬКОЇ ВЕРСТВИ (НА ПРИКЛАДІ КАТЕРИНОСЛАВСЬКОГО ДВОРЯНСТВА)

 

В.В. МОРОЗОВ

ДВОРЯНСТВО ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ І ЛІТЕРАТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ.

 

AGNIESZKA KARPIСSKA 

THE SYSTEM OF EDUCATION IN THE PERSPECTIVE OF LABOUR MARKET – POLISH CASE

 

М.А. СЛОБОДЯНЮК 

РУХ ОПОРУ В УКРАЇНІ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ КОНТЕКСТІ

 

С.Ш. АЙТОВ

ДОСЛІДЖЕННЯ СВІТОГЛЯДНИХ І МЕНТАЛЬНИХ  ПРОТИРІЧ КУЛЬТУРНИХ СИСТЕМ  УКРАЇНСЬКОГО БАРОКО І НЕОБМЕЖЕНОГО САМОДЕРЖАВСТВА: ІСТОРИЧНО-АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ТА СЕМІОТИЧНИЙ АСПЕКТИ

 

В.Г. БОНДАРЕНКО

ВІЛЬНОКОЗАЦЬКІ ФОРМУВАННЯ ТА РОСІЙСЬКА АРМІЯ ГЕНЕРАЛА П. ВРАНГЕЛЯ У ВЕРЕСНІ-ЛИСТОПАДІ 1920 Р.

 

В.П. ГАНЗУЛЕНКО

ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ ГРОМАД РИМО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ В 20-30-ТІ РР. ХХ СТ.

 

І.А. ЄРЕМЄЄВА

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПРОФСПІЛКОВОЇ РЕФОРМИ КОНСЕРВАТИВНОГО КАБІНЕТУ Е. ХІТА (1970-1974 РР.)

 

В.С. ВОЛОНИЦЬ

ДІЯЛЬНІСТЬ ГРЕКІВ-КУПЦІВ НА УКРАЇНСЬКИХ ТЕРЕНАХ У ХVІІ-ХІХ СТ. В РАДЯНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ

 

О.С. ДВУРЕЧЕНСЬКА

КАТЕРИНОСЛАВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЛОМБАРД: ЗАСНУВАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ

 

О.С.БАБІЧЕВА

ПРОБЛЕМА НЕЛЕГАЛЬНОГО ПОСТАЧАННЯ В РОСІЇ ТА ПІВДЕННО-СХІДНІЙ УКРАЇНІ В 1917 Р.

 

О.М.ПРИЙМАК

ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКЕ ЧИНОВНИЦТВО ТА СЕЛЯНСТВО В РЕГІОНАЛЬНОМУ КОМУНІКАТИВНОМУ ПОЛІ КІН. ХІХ – ПОЧ. ХХ СТОЛІТЬ

 

О.Л. ЛЕВІН, Ю.В. БЕРЕСТЕНЬ

МЕНОНІТСЬКІ КОЛОНІЇ ПІВДНЯ УКРАЇНИ В ПЕРІОД ПІДНЕСЕННЯ ПЕРШОЇ РОСІЙСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (СІЧЕНЬ – ГРУДЕНЬ1905 Р.)

 

М.В. БЄЛІКОВА (РОМАНЮК)

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ТА ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ У МЕНОНІТСЬКІЙ РОДИНІ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ: ПРАКТИКА ХІХ СТ.

 

І. ШЕВЧЕНКО

І. ЄЛІНОВ – ІСТОРИК, КРАЄЗНАВЕЦЬ, АРХЕОЛОГ

 

К.В. МІНАКОВА

ІНТЕГРАЦІЯ ІНВАЛІДІВ ПО ЗОРУ ДО КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОГО СЕРЕДОВИЩА КРАЮ НА ПРИКЛАДІ РОБОТИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ

 

А.М. БІЛОКІНЬ

МАЛОВІДОМІ ФАКТИ З ІСТОРІЇ ПІКІНЕРСЬКОГО ПОВСТАННЯ НА ПРИОРІЛЛІ У 1769 – 1770 РОКАХ

 

Л.М. ЛУЧКА

ОБСЛУГОВУВАННЯ ЧИТАЧІВ У БІБЛІОТЕКАХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДОРЕВОЛЮЦІЙНОГО КАТЕРИНОСЛАВА

 

Н.О. МОРОЗ

ДО ПИТАННЯ ПЕРІОДИЗАЦІЇ  СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА УКРАЇНИ (ІСТОРІОГРАФІЯ ПИТАННЯ)

 

Є.М. ЛУНЯК

КАТЕРИНОСЛАВСЬКА ГУБЕРНСЬКА ЗЕМСЬКА УПРАВА В СВІТЛІ БІОГРАФІЙ РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ І.О. КОЧЕРГІНА ЗЕМСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ КАТЕРИНОСЛАВЩИНИ (ПЕРСОНО-ЛОГІЧНИЙ ВИМІР): МОНОГРАФІЯ. – Д.: ГЕРДА, 2011. – 216 С. – (СЕРІЯ «DNIPRO-VIANA»)

 

О.І. ЖУРБА

МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ІСТОРИЧНОЇ КАРТИНИ СУЧАСНОЇ ДОБИ

РЕЦЕНЗІЯ НА КН.: БОРОДІН Є.І. ДЕРЖАВНА МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ: ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ (1991 – 2004 РР.) : МОНОГРАФІЯ. – Д. : ПОРОГИ, 2008. – 429 С.

Новий випуск


 

Відвідувачі

275392
Сьогодні
На цьому тижні
У цьому місяці
Усього
22
1132
781
275392