Редакційна колегія

 

Головний редактор: Пушкін Віктор Юхимович

Заступник головного редактора: Первий Геннадій Леонідович

Відповідальний секретар: Колісник Дмитро Вікторович

 

Члени редколегії:

А.Г. Болебрух, Є.І. Бородін, М. Гвозда (Польща), П. Мазур (Польща), М.Ф. Головатий (Київ), В.О. Василенко, В.М. Даниленко (Київ), В.В. Іваненко, А.В. Макаров (Мінськ), В.С. Меметов (Іваново), Ю.А. Мицик (Київ), М.І. Михальченко (Київ), І.А. Побочий, О.П. Реєнт, С.І. Світланко, Ю.П. Сурмін, О.С. Токовенко, П.П. Толочко (Київ), В.В. Ченцов, О.А. Удод, Ю.О. Шабанова, Ю.І. Шаповал, Г.К. Швидько.

 

Відомості про членів редакційної колегії «Гуманітарного журналу»:

 

Болебрух А.Г. – доктор історичних наук, професор кафедри історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін Дніпропетровського національного університету ім. О.Гончара.

Бородін Є.І. – доктор історичних наук, професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Гвозда М.  – професор факультету психології та соціології університету ім. М. Кюрі-Склодовської (м.Люблін, Польща).

Мазур П. – професор факультету психології та соціології університету ім. М. Кюрі-Склодовської (м.Люблін, Польща).

Головатий М.Ф. – доктор політичних наук, професор, проректор з наукової роботи Міжрегіональної академії управління персоналом.

Василенко В.О. – доктор історичних наук, доцент, професор кафедри історії та політичної теорії Національного гірничого університету.

Даниленко В.М. – доктор історичних наук, професор, завідувач відділу історії України другої половини XX ст. Інституту історії України НАН України.

Іваненко В.В. – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри російської історії Дніпропетровського національного університету ім. О.Гончара, проректор ДНУ з науково-педагогічної роботи.

Колісник Д.В. – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та політичної теорії Державного ВНЗ «Національний гірничий університет».

Макаров А.В. – кандидат філософських наук, професор, завідувач кафедри інноваційних систем освіти Республіканського Інституту вищої освіти (Республіка Бєларусь).

Меметов В.С. – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії та культури Росії Івановського державного університету (Російська Федерація).

Мицик Ю.А. – доктор історичних наук, професор кафедри історії Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Михальченко М.І. – доктор філософських наук, професор, головний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України, член-кореспондент НАН України.

Первий Г.Л. – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та політичної теорії Державного ВНЗ «Національний гірничий університет».

Побочий І.А. – доктор політичних наук, завідувач кафедри соціології та політології Національної металургійної академії України.

Пушкін В.Ю. – кандидат історичних наук, професор, завідувач кафедри історії та політичної теорії Державного ВНЗ «Національний гірничий університет».

Реєнт О.П. – доктор історичних наук, професор, завідувач відділу історії України ХІХ – початку ХХ ст. Інституту історії України НАН України, член-кореспондент НАН України.

Світленко С.І. – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України, декан історичного факультету Дніпропетровського національного університету ім. О.Гончара.

Сурмін Ю.П. – доктор соціологічних наук, професор, перший заступник директора Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Токовенко О.С. – доктор філософських наук, професор, декан соціально-гуманітарного факультету Дніпропетровського національного університету ім. О.Гончара.

Толочко П.П. – доктор історичних наук, директор Інституту археології НАН України, академік НАН України.

Ченцов В.В. – доктор історичних наук, професор.

Удод О.А. – доктор історичних наук, професор, завідувач відділу української історіографії Інституту історії України НАН України.

Шабанова Ю.О. – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Державного ВНЗ «Національний гірничий університет».

Шаповал Ю.І. – доктор історичних наук, професор, керівник Центру історичної політології та завідувач відділу політології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України.

Швидько Г.К. – Заслужений діяч науки і техніки України, доктор історичних наук, професор кафедри історії та політичної теорії Державного ВНЗ «Національний гірничий університет».

Новий випуск


 

Відвідувачі

319928
Сьогодні
На цьому тижні
У цьому місяці
Усього
2
44
208
319928