Зміст № 1-2

 

В.О. ВАСИЛЕНКО

ВЕЛИКОКНЯЗІВСЬКА ВЛАДА ТА «УДІЛЬНА» СИСТЕМА В ЛИТОВСЬКО-РУСЬКІЙ ДЕРЖАВІ (ДО КІНЦЯ ХІV СТ.) В СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ ІСТОРІОГРАФІЯХ ХІХ-ХХ СТ.

 

Ю. ЗЕМСЬКИЙ

СКЛАДОВІ ПОЛЬСЬКО-ШЛЯХЕТСЬКИХ АМБІЦІЙ В ДОМАГАННЯХ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ НАПЕРЕДОДНІ ПОВСТАННЯ 1863-64 РР.

 

М.В. ЗЕНКИН

ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО В ИСТОРИОГРАФИИ (1960-Е ГОДЫ – НАЧАЛО XXI В.)

 

І.О. КОЧЕРГІН

ДВОРЯНСТВО КАТЕРИНОСЛАВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ ПІД ЧАС ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ ЗЕМСЬКИХ НАЧАЛЬНИКІВ

 

Д.В. АРХІРЕЙСЬКИЙ

ОСОБЛИВОСТІ КАДРОВОЇ РОБОТИ МИТНИХ УСТАНОВ УСРР У 1921-1924 РР.

 

К.М. КОЛЕСНИКОВ

АФІНО-БОСПОРСЬКА ХЛІБНА ТОРГІВЛЯ IV – III СТ. ДО Н. Е.: МИТНО-РЕГУЛЯТИВНІ МЕХАНІЗМИ В ДЖЕРЕЛАХ ТА ІСТОРІОГРАФІЇ

 

Ю.Н. ЧЕКУШИНА, А.Г. ПЕРЕТОКИН

Н.С. АВДАКОВ И ЕГО ВКЛАД В ФОРМИРОВАНИЕ ДОНЕЦКО-ПРИДНЕПРОВСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГИОНА (НА МАТЕРИАЛАХ «ЮЖНОРУССКОГО ГОРНОГО ЛИСТКА»)

 

В.В. СОЛОВЙОВА

ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ДИПЛОМАТИЧНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ В НОВОПОСТАЛИХ ДЕРЖАВАХ, ЗАСНОВАНИХ НА ТЕРЕНАХ ПОСТІМПЕРСЬКОЇ РОСІЇ ЗА ГЕТЬМАНАТУ П. СКОРОПАДСЬКОГО

 

Є. ЛУНЯК

АННА ЯРОСЛАВНА: ДЕМІФОЛОГІЗАЦІЯ ОБРАЗУ

 

О.В. ЄГОРОВА

МІЖНАРОДНІ ОСВІТНІ ФОНДИ В УКРАЇНІ ЯК РЕСУРС РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ

 

Н.В. УС

НЕКОТОРЫЕ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ИСПАНИИ, УСТАНОВЛЕНИЕ ДИКТАТУРЫ ФРАНКО И ЕЕ КРАХ В СЕРЕДИНЕ 70-Х ГГ. ХХ В. (ЧАСТЬ 1-Я)

 

Н.О. БАРАБАШ

ЕПІСТОЛИ ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ВИВЧЕННЯ «ПОПІВСЬКОЇ АКАДЕМІЇ»

 

О.В. ГРИШУНІН

НАСЛІДКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

В.І. ЧОРНОБАЄВ

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

 

Ю.А. НАРИЖНЫЙ

А.А. ЗИНОВЬЕВ – МЫСЛИТЕЛЬ И ЧЕЛОВЕК

 

З.В. ДАМИРОВА

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В СИСТЕМЕ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ФОРМА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

 

О.О. ПРОКОПОВА

НАУКОВЕ ЖИТТЯ ТА АРХІВНО-МУЗЕЙНА ІНФРАСТРУКТУРА МОСКВИ У 1860-Х – 1900-Х РР. У СПОГАДАХ ГРАФА С.Д. ШЕРЕМЕТЄВА

Новий випуск


 

Відвідувачі

275392
Сьогодні
На цьому тижні
У цьому місяці
Усього
22
1132
781
275392