Зміст № 1-2

 

ВАСИЛЕНКО В.О.

«РУСЬКЕ ПИТАННЯ» ТА ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА У ВЕЛИКОМУ КНЯЗІВСТВІ ЛИТОВСЬКОМУ ЧАСІВ АЛЬҐІРДАСА І ЙОҐАЙЛИ (ДО 1385 Р.) У СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ ІСТОРІОГРАФІЯХ ХІХ – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ.

 

ЗЕНКИН М.В.

ОБЩИННАЯ ТЕОРИЯ Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО В ИСТОРИОГРАФИИ

 

ПЕРВЫЙ Г.Л.

ОТСТАВКА ХРУЩЕВА В ОСВЕЩЕНИИ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

 

РУДНЕВ М.А.

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ РУССКОГО КОНСЕРВАТИЗМА НИКОЛАЕВСКОЙ ЭПОХИ: Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ И АПОЛЛОН ГРИГОРЬЕВ

 

КОЧЕРГІН І.О.

ЛЮДИНА СПРАВИ НА ЧОЛІ ЗЕМСЬКОЇ УПРАВИ

 

НІКІЛЄВ О.І.

ВИРОБНИЧА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА СЕРЕДИНИ 1940-Х – СЕРЕДИНИ 1960-Х РР.: АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ АРХІВНИХ ФОДІВ З ПРОБЛЕМИ

 

ЄРЕМЄЄВА І. А.

ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ОБМЕЖЕННЯ СТРАЙКОВОЇ АКТИВНОСТІ ТРЕД-ЮНІОНІВ У ПЕРІОД ПРАВЛІННЯ КОНСЕРВАТИВНОГО КАБІНЕТУ М. ТЕТЧЕР (1979-1990 РР.)

 

ЧЕКУШИНА Ю.Н., ПЕРЕТОКИН А.Г.

А.А.АУЭРБАХ – ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНЖЕНЕРНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX ВВ.

 

ПОУХ А.В.

ЕТНІЧНІ ПРОЦЕСИ НА ВЕЛИКОМУ СТЕПОВОМУ КОРДОНІ, ЯКІ ПЕРЕДУВАЛИ ПОЯВІ КОЗАЦТВА (ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ)

 

ЖУКОВСЬКИЙ М.П.

І СЛАВА, І ТЕРНИ... (БОРИС МОЗОЛЕВСЬКИЙ В ІСТОРІЇ АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НІКОПОЛЬСЬКОГО КРАЮ У 1960-ТІ – 1990-ТІ РР.)

 

ГРИШУНІН О.В.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТОРГОВОЇ СФЕРИ ДЕРЖАВНИХ СТРУКТУР

 

БУТАКОВА Є.А.

ВИНОРОБСТВО І ВИНОГРАДАРСТВО У БУДЖАКУ (КІН. XIX – ПОЧ. XX СТ.) ЗА МАТЕРІАЛАМИ ФОНДУ АККЕРМАНСЬКОЇ ПОВІТОВОЇ ЗЕМСЬКОЇ УПРАВИ ІЗМАЇЛЬСЬКОГО АРХІВУ

 

ТЕРНОВСЬКИЙ A.M.

РОЛЬ ОРГАНІВ НКВС У СТВОРЕННІ ВИНИЩУВАЛЬНИХ БАТАЛЬЙОНІВ НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ НА ПОЧАТКУ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ (ЧЕРВЕНЬ – СЕРПЕНЬ 1941 Р.)

 

ЗИМНИЦЬКА С.П.

РОДОВІ ВОЛОДІННЯ ВИШНЕВЕЦЬКИХ НА ТЕРИТОРІЇ ВОЛИНІ, БРАЦЛАВЩИНИ І КИЇВЩИНИ В РЕЦЕПЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ І ПОЛЬСЬКИХ ІСТОРИКІВ

 

ХРИСТЕНКО О.В.

ПЕРШОПОЧАТКИ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КАНАДСЬКОЇ ДІАСПОРИ ОЧИМА КАНАДЦІВ

 

РИБАЛКА В.

ДОНЕЦЬКИЙ ЕПІЗОД У ВИКЛАДАЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЙОВИЧА ДИННИКА АБО ДО ПИТАННЯ ПРО НАУКОВУ КОРЕКТНІСТЬ ПРИ ВІДНЕСЕННІ ВЧЕНИХ ДО ТОГО ЧИ ІНШОГО ВУЗУ

Новий випуск


 

Відвідувачі

275392
Сьогодні
На цьому тижні
У цьому місяці
Усього
22
1132
781
275392